BLOEI
door eigen regie

We leven in een dynamische wereld waar verandering de enige constante lijkt. Een wereld waar technologische ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen, producten en diensten veranderen en complexiteit toeneemt. Een wereld waarbinnen organisaties en hun medewerkers continu in beweging moeten zijn om zich aan te passen aan hun omgeving. Oftewel een wereld die vraagt naar wendbare organisaties.

Bloom maakt organisaties wendbaar

Een belangrijk kenmerk van wendbare organisaties is het geven (en nemen) van verantwoordelijkheid en eigenaarschap door de regie steeds lager in de organisatie te brengen. Een organisatie waarbij medewerkers worden gestimuleerd de regie te pakken binnen hun eigen werkterrein en waarbij wordt gestuurd op output en resultaat. Regie verantwoordelijk werken is een model waarbij leidinggevenden steeds meer faciliterend, voorwaardenscheppend en dienend optreden. Het team de verantwoording overneemt van het totale proces, voortgang bewaakt en verbeteringen doorvoert, zonder daarbij telkens terug te (moeten/willen) vallen op leiding of andere ondersteunende diensten.

Bloom Interim helpt organisaties bij deze ontwikkeling door het creƫren van een omgeving waarin loslaten en vastpakken van de regie plaatsvindt. Hierin heeft Bloom een faciliterende rol die zich onder ander uit in advies, intervisiebijeenkomsten en in-company leertrajecten.