BLOEI
door een holistische aanpak

De meeste organisaties zijn prima in staat om de individuele ontwikkeling van medewerkers te faciliteren en te begeleiden. Persoonlijke opleidingsplannen, 1:1 coaching en individuele opleidingen zijn diverse activiteiten die worden ingezet ten behoeve van de individuele ontwikkeling. Dit heeft echter weinig effect wanneer deze medewerker in een omgeving zit waar leren niet wordt gestimuleerd.

Bloom interim gaat verder

Bloom interim gaat verder dan dat. Samen zorgen we ervoor dat leren integraal onderdeel uitmaakt van de gehele organisatie. Door het hanteren van een holistische aanpak wordt gekeken naar het gehele systeem en de rol die het team / de afdeling daarin vervult. Van daaruit kijken we naar de koers die de organisatie wil varen en wat dit van de medewerkers verlangt. Om zo te komen tot een integrale inbedding van opleiden en ontwikkelen op centraal (de gehele organisatie), decentraal (het team/de afdeling) en individueel (de medewerker) niveau.

Naast een holistische aanpak kan Bloom interim ook ondersteunen op onderdelen door het opstellen van strategisch opleidingsbeleid, het inrichten van ondersteunende processen en structuren (bv. LeerManagementSysteem), het opzetten van leerlijnen en het ontwikkelen van e-learning.